Friday, 24 June 2016

Surah Al-Baqarah (107)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 107:
Ringkasan tafsir;
Allah menyatakan bahawa, Allah berkuasa dilangit dan dibumi, Allah memerintah mengikut kehendaknya bagi menyuruh, melarang, mengubah dan menukar ganti. Semua makhluk adalah hambanya, oleh itu hendaklah dengar dan patuh hukum Allah.

 Ayat ini juga mengingatkan kepada orang kufur, bahawa azab akan menimpa mereka dan tiada dapat ditolongi oleh kaum kerabatnya.

Dan ayat ini juga mengingatkan kepada orang Mukmin, bahawa tiada siapa yang boleh menolong kamu memperkukuhkan pendirian kamu sekiranya tiada dengan pertolongan dari Allah. 


[Previous] [Next]

Sumber, 

Terjemahan (1.2.101~110);

[GS] https://t.co/UPgXBDwlPa  
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
.

.


via,
doaselamat.rayyan@gmail.com
(recovery, knajid.ymail@mail.com)

No comments:

Post a comment