Wednesday, 18 September 2013

Surah 91{91}
AST-SYAMS (matahari) 1~15.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Perhatikan lah maahari dai cahaya terang nya.
2. Dan bulan, apabila mengikuti dia.
3. Dan siang, apabila menampak kan dia
4. Dan malam, apabila menutup dia
5. Dan langit serta yang mendirikan dia
6. Dan bumi serta yang menghamparkan dia
7. Dan satu jiwa serta yang menyempurnakan dia
8. Lalu menunjukkan kepadanya (jalan) kejahatan nya dan (jalan) kebaikan nya.
9. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan dia.
10. Dan celakalah orang yang menipu dia.
11. Samud, dengan sebab derhakanya, ia mendustakan.
12. (Iaitu) diwaktu berbangkit orang yang paling celaka diantaranya.
13. Lalu Rasul-Allah (Saleh) berkata kepada mereka; “(jaga-jaga) unta Allah dan minuman nya”  
14. Tetapi mereka dustakan dia, lalu mereka bunuh (unta) itu, maka Tuhan mereka curahkan azab atas mereka dengan sebab dusta mereka, hingga ia ratakan kebinasaan itu.
15. Sedang ia tidak hiraukan buat perbuatan nya itu. 

[Previous Surah][Next Surah][Mukadimah Surah][Ringkasan Surah] 

.

More LINK