Friday, 24 June 2016

Surah Al-Baqarah (107)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 107:
Ringkasan tafsir;
Allah menyatakan bahawa, Allah berkuasa dilangit dan dibumi, Allah memerintah mengikut kehendaknya bagi menyuruh, melarang, mengubah dan menukar ganti. Semua makhluk adalah hambanya, oleh itu hendaklah dengar dan patuh hukum Allah.

 Ayat ini juga mengingatkan kepada orang kufur, bahawa azab akan menimpa mereka dan tiada dapat ditolongi oleh kaum kerabatnya.

Dan ayat ini juga mengingatkan kepada orang Mukmin, bahawa tiada siapa yang boleh menolong kamu memperkukuhkan pendirian kamu sekiranya tiada dengan pertolongan dari Allah. 


[Previous] [Next]

Sumber, 

Terjemahan (1.2.101~110);

[GS] https://t.co/UPgXBDwlPa  
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
.

Wednesday, 13 August 2014

Ahli Majlis Selangor


Ahli Majlis Selangor .
Saya menawarkan diri untuk dicalunkan "Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor".

Dari NGO (Knajid Group).
Email,
najid.kausar@gmail.com
najib.kausar@gmail.com

Link,
[] https://sites.google.com/site/penerajumsia/

Wednesday, 18 September 2013

Surah 91{91}
AST-SYAMS (matahari) 1~15.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Perhatikan lah maahari dai cahaya terang nya.
2. Dan bulan, apabila mengikuti dia.
3. Dan siang, apabila menampak kan dia
4. Dan malam, apabila menutup dia
5. Dan langit serta yang mendirikan dia
6. Dan bumi serta yang menghamparkan dia
7. Dan satu jiwa serta yang menyempurnakan dia
8. Lalu menunjukkan kepadanya (jalan) kejahatan nya dan (jalan) kebaikan nya.
9. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan dia.
10. Dan celakalah orang yang menipu dia.
11. Samud, dengan sebab derhakanya, ia mendustakan.
12. (Iaitu) diwaktu berbangkit orang yang paling celaka diantaranya.
13. Lalu Rasul-Allah (Saleh) berkata kepada mereka; “(jaga-jaga) unta Allah dan minuman nya”  
14. Tetapi mereka dustakan dia, lalu mereka bunuh (unta) itu, maka Tuhan mereka curahkan azab atas mereka dengan sebab dusta mereka, hingga ia ratakan kebinasaan itu.
15. Sedang ia tidak hiraukan buat perbuatan nya itu. 

[Previous Surah][Next Surah][Mukadimah Surah][Ringkasan Surah] 

.

More LINK